Z życia OSP

26 października 2019 roku na terenie zakładu zwiększonego ryzyka Bałtykgaz Sp z o.o. Magazyn Gazu w Jezierzycach w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego przeprowadzone zostały ćwiczenia powiatowe tzw. koncentracja SiS.

 

Mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia pożarem i wybuchem gazu  w wytypowanym na przeprowadzenie ćwiczeń zakładzie oraz mając w pamięci zdarzenie  z maja 2004 roku, celem należytego przygotowania się do działań w sytuacji tego typu realnego zagrożenia strażacy dostali za zadanie opanowanie pożaru cysterny z gazem.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas pożaru gazu z wykorzystaniem sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu słupskiego oraz jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

Głównym celem podczas prowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie praktyczne różnych metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas gaszenia pożaru gazu w zakładzie zwiększonego ryzyka, ponadto rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowywania wariantów decyzji dla Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR), zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, a także doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji  i przemieszczania dużej ilości sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i OSP spoza KSRG.

Na miejscu ćwiczeń zlokalizowane były ogółem 24 zastępy - ok. 120 ćwiczących strażaków PSP, OSP i WSP. Na Kierującego Działaniami Ratowniczymi wyznaczony był st. kpt. Krzysztof Trocki (dowódca JRG 1 w Słupsku), a całością ćwiczeń kierował st. kpt. Tomasz Ponczkowski (Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego SKKM PSP).

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w sposób dynamiczny, a czas trwania poszczególnych epizodów ograniczony był osiągnięciem wszystkich postawionych celów.

Udział w ćwiczeniach brały trzy jednostki OSP Gminy Kobylnica należące do KSRG:

OSP SIERAKOWO - druh Szymon Kłak (prezes OSP), druh Krystian Tkaczyk (naczelnik OSP), druh Piotr Stefaniak, druh Damian Dróżdż. 

OSP WRZĄCA - druh Andrzej Józwa, druh Łukasz Puć, druh Paweł Zielonka, druh Wojciech Żuliński, druh Grzegorz Jopek.

OSP SYCEWICE - druh Krzysztof Woźniak (naczelnik OSP), druhna Magda Woźniak, druh Kamil Wąsik, druh Marcin Mytryszyn, druh Rafał Mytryszyn, druh Mateusz Szepielewicz

Na podsumowaniu ćwiczeń Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski podziękował przedstawicielowi zakładu Bałtykgaz za umożliwienie przeprowadzenia powyższego przedsięwzięcia, jak również wszystkim biorącym udział w ćwiczeniu strażakom.

Na zakończenie wszyscy dzielili się uwagami i spostrzeżeniami posilając się pyszną wojskową grochówką.

 

Ćwiczenia
Ćwiczenia "Bałtykgaz" 2019
Ćwiczenia
Ćwiczenia "Bałtykgaz" 2019
Ćwiczenia
Ćwiczenia "Bałtykgaz" 2019
Ćwiczenia
Ćwiczenia "Bałtykgaz" 2019
Previous Next Play Pause
Druh Grzegorz Jopek - Kronikarz zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Kobylnicy i kronikarz OSP Wrząca

 

S5 Box