Sklep pożarniczy

Rozpoczynamy kolejną już kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Zbliża się czas podejmowania decyzji mających znaczący wpływ na nasz Związek i to co w nim będzie się działo przez najbliższe pięć lat. To właśnie na zebraniach sprawozdawczo wyborczych w OSP zapadną najważniejsze decyzje. Decyzje dotyczące tego, kto będzie nas reprezentował w zarządach oddziałów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i w reszcie we władzach centralnych naszego stowarzyszenia. To również na zebraniach
w OSP będziemy zgłaszali nurtujące nas problemy oraz kierunki  działania i wspierania jednostek OSP przez Związek OSP RP w nadchodzącej kadencji. To od naszych przedstawicieli  wybranych w OSP będzie zależało, czy głos strażaków OSP zostanie przeniesiony wyżej do nowych władz związkowych i czy te władze będą go realizowały i skutecznie reprezentowały strażackie środowisko.

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Waldemar Pawlak w liście skierowanym do strażaków ochotników z okazji rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo- wyborczej w ochotniczych strażach pożarnych i Związku OSP RP wskazuje na znaczenie i doniosłość kampanii mającej wpływ nie tylko na nasze jednostki i związek, ale także na środowisko zewnętrzne, w którym działamy,
a w szczególności na nasz małe ojczyzny jakimi są gminy, w których na co dzień realizujemy nasze obowiązki wobec mieszkańców. Wskazuje na konieczność kontynuowania działań mających na celu stałe unowocześnianie ochotniczych straży pożarnych  w wymiarach, zakupu nowoczesnego sprzętu i remontów strażnic. Wielkim bogactwem naszej organizacji jest wielopokoleniowość, która daje ogromne możliwości korzystania z doświadczenia seniorów, zaangażowania młodych strażaków ratowników dla pokazywania wartości, tradycji i kultury młodzieży stającej w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W nadchodzącej kadencji Związek OSP RP czekają ważne jubileusze, począwszy od 95 lecia powstania naszej organizacji, poprzez 100 lecie związku Floriańskiego i 25 lecie uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Są to okazje godne zaznaczenia naszych strażackich tradycji oraz do pokazania w naszych środowiskach lokalnych znaczenia naszej działalności na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Druh Prezes w swoim liście zwraca również uwagę na ważny aspekt naszej działalności jakim jest ścisła współpraca z samorządami lokalnymi tak aby realizacja naszych zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa mogła przebiegać sprawnie i mieć wpływ poprawę infrastruktury technicznej w gminach.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą z dnia 15 października 2015 roku rozpoczął kampanię sprawozdawczo-  wyborczą przed XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. załącznikiem do tej uchwały są „Założenia organizacyjno- programowe kampanii sprawozdawczo wyborczej”. Dokument ten jest niejako przewodnikiem wskazującym wszystkie niezbędne działania zmierzające do sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia całej kampanii.

Zgodnie z kalendarium tam zawartym terminy przeprowadzenia kampanii na poszczególnych szczeblach są następujące:

  • Walne Zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach OSP- I kwartał 2016 roku.
  • Zjazdy oddziałów gminnych- II kwartał 2016 roku.
  • Zjazdy oddziałów powiatowych- II półrocze 2016 roku.
  • Zjazdy oddziałów wojewódzkich- do 31 maja 2017 roku.

Natomiast Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbędzie się między 15 sierpnia, a 15 października 2017 roku.

Na zjazdach wybierani będą przedstawiciele do zarządów i delegaci na zjazdy szczebla wyższego. Podczas obrad zjazdu zostaną również zatwierdzone składy zarządów, które podczas zjazdu ukonstytuują się wybierając prezesa oddziału. Spośród delegatów zjazdy wybiorą również komisje rewizyjne i na odpowiednich szczeblach również sądy honorowe. Zjazdy mogą również zwiększyć liczbę członów zarządu do 20 % składu, natomiast dotyczy to wyłącznie przedstawicieli organizacji współpracujących ze Związkiem OSP RP.

Zarząd Główny ZOSP RP wskazuje również aby poszczególne zjazdy uwzględniły wybór jako delegatów i przedstawicieli do zarządów szczebla wyższego osób młodych- do 35 lat oraz włączenie do składów zarządów kobiet i opiekunów MDP. Ta ostatnia grupa niezaprzeczanie ma znaczący wpływ na rozwój naszego związku poprzez pracę z młodzieżą i rozpowszechnianie naszych idei wśród najmłodszych- przyszłych działaczy Związku OSP RP.

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo wyborczej w OSP i w Związku OSP RP wymaga wiele pracy od obecnych zarządów. Dla sprawnego przeprowadzenia zjazdów poszczególne zarządy powinny nie tylko podejmować działania we własnym gronie, ale angażować do tego zadania również strażaków i sympatyków.

Mamy nadzieję, że nowe władze Związku OSP RP  wybrane w rozpoczynającej się Kampanii Sprawozdawczo wyborczej przed XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP będą aktywnie działały na rzecz dalszego rozwoju naszej organizacji i dbały o bogatą historię strażackiego ruchu.(tk)  

STRAŻAK POMORSKI 4/8 grudzień 2015 r.

S5 Box