Baza Wambierzyce

BAZA SZKOLENIOWA W WAMBIERZYCACH

    Rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku. Wcześniejsze obozy MDP organizowane nieprzerwtanie od roku 1982 odbywały się w różnych regionach Polski w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych. Znaczne zapotrzebowanie środowiska młodzieży strażackiej naszego województwa gdańskiego, a później większego- pomorskiego na tego typu szkolenie i wypoczynek zdecydowało o podjęciu starań zmierzających do pozyskania terenu pod organizację obozów i budowę stałej bazy dla naszej młodzieży. O lokalizacji bazy w Kotlinie Kłodzkiej zdecydowało wiele czynników. Szczególnie ważne było danie naszej młodzieży szansy poznania Gór Stołowych i możliwość aktywnego wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Gór Stołowych, zakątku mało znanego o atrakcyjnych walorach turystycznych.

Obiekt jest sukcesywnie rozbudowywany i wyposażany w elementy infrastruktury umożliwiającej bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek i szkolenie młodzieży. Uczestnicy obozów mieszkają w specjalnie zaprojektowanych do naszych potrzeb namiotach, baza wyposażona jest w nowoczesne węzły sanitarne z prysznicami i ciepłą wodą oraz do dyspozycji młodzieży są boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, kometki i stoły do tenisa stołowego.

Obozowicze mają do dyspozycji plac do ćwiczeń bojowych i sztafety z pełnym wyposażeniem sprzętowym. Dobiegają również do końca prace wykończeniowe wokół basenu kąpielowego. Obiekt obecnie pozwala na prowadzenie dwóch niezależnych od siebie grup, „Górny Obóz” wyposażony w dwanaście namiotów pozwala na zakwaterowanie około 80 uczestników wraz z kadrą wychowawczą. Natomiast na „ Dolnym Obozie” może przebywać 40 uczestników. Obie części bazy posiadają niezależne zaplecze sanitarne wraz z prysznicami oraz zadaszone wiaty przystosowane do organizowania ognisk zwane przez uczestników „cyrkiem” ze względu na ich ośmiokątny kształt. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwa kadra pedagogiczna i pożarnicza z długoletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Jednocześnie na terenie bazy może przebywać około 120 uczestników.

    

        OBOZY SZKOLENIOWE

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego organizuje dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i sympatyków dwa turnusy szkoleniowo wypoczynkowe w Wambierzycach. Turnusy trwają około dwóch tygodni każdy. Uczestnicy podczas turnusu uczestniczą w wycieczkach oraz biorą udział w zajęciach pożarniczych i sportowo rekreacyjnych na terenie bazy. Każdy z uczestników ma możliwość zdobycia odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”, specjalności pożarniczych w zależności od grupy wiekowej uczestnika. Udział w obozie szkoleniowo wypoczynkowym jest potwierdzany jest dyplomem uczestnictwa dla każdego uczestnika ze zdjęciem grupy.

 

UCZESTNICY TURNUSÓW

Uczestnikiem obozu szkoleniowo wypoczynkowego w Wambierzycach może być osoba:

  1. w wieku od 12 do 15 lat,

  2. osoba, która nie uczestniczyła w obozie w latach wcześniejszych,

  3. posiadająca stan zdrowia pozwalający na udział w obozie szkoleniowym z intensywnym wysiłkiem fizycznym potwierdzony przez lekarza,

  4. złożyła w wymaganym terminie prawidłowo wypełnioną kartę kwalifikacyjną, (tu do pobrania)

  5. została zakwalifikowana do udziału w obozie,

  6. wpłaciła należną za udział w obozie opłatę- po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na obóz.

 PROFIL OBOZU NA FACEBOOKU

 

 ZDJĘCIA

Turnus I   2016            Turnus II   2016

Turnus I  2015             Turnus II   2015

S5 Box