Pliki do pobrania

SZKOLENIE OPIEKUNÓW MDP 2019- pismo przewodnie

SZKOLENIE OPIEKUNÓW MDP 2019- karta zgłoszenia(doc)


DEKLRACJE ELEKTRONICZNE - DRUK UPOWAŻNIENIA UPL-1


RODO

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - osoba niepełnoletnia

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OSP - wzory zapisów konkursowych

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - wzór


REGULAMIN ODZNACZEŃ 2019


ODZNACZENIE "ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA WOJ. POMORSKIEGO"

REGULAMIN ODZNACZENIA "ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA WOJ. POMORSKIEGO"

WNIOSEK O NADANIE INDYWIDUALNE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA WOJ. POMORSKIEGO"

WNIOSEK O NADANIE ZBIOROWEJ ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA WOJ. POMORSKIEGO"


WYCIĄG Z REGULAMINU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z 1%

ZGŁOSZENIE O POZYSKANIE ŚRODKÓW 1% DLA OSOBY FIZYCZNEJ


WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE DO UMUNDUROWANIA 2019

ZAMÓWIENIA NA KALENDARZE NA 2018


OTWP- informacja o terminach eliminacji

Komunikat z eliminacji wojewódzkich OTWP 2019- protokół Jury

OTWP- karta uczestników

OTWP- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

OTWP- informacja o przebiegu eliminacji

 Wykaz wyposażenia uczestnika obozu pożarniczego w Wambierzycach (pdf)

 

 

KARTA UCZESTNIKA SZKOLENIA KPP dla OSP (pdf)

ZGŁOSZENIE WYPADKU SFW (pdf)

DRUK ZAMÓWIENIA WYDAWNICTW (pdf)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA OSP (doc)

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ SKARBNIKA (doc)

S5 Box